Dị Năng

Truyện dị năng là thể loại truyện thường có những nhân vật sở hữu những năng lực siêu nhiên (siêu năng lực) mà người bình thường không thể nào có. (giống như các nhân vật có thể câu thông với động vật, có không giang, điều khiển lửa/nước/đất/...)

Trang 1 của 5 1 2 5

Truyện Dị Năng HOT

Truyện Dị Năng Đề Cử