Tinh Hạch là gì?

 • Tinh Hạch là đơn vị tiền tệ ảo hoặc có thể gọi là điểm thưởng chỉ lưu hành trong trang Cô Úc đọc Truyện.
 • Tinh Hạch chỉ có thể dùng để yêu cầu truyện (5 Tinh Hạch = 1 Chương) với mua các vật tư trong Tiệm Vật Tư, và mua quyền truy cập Server B (tùy truyện) để tải về truyện đó về mấy để nghe trên trang Cô Úc đọc Truyện.
 • Trang Tinh Hạch Của bạn

CÁCH TÍCH TINH HẠCH

 • Khi bạn đăng ký tài khoản ở trang Cô Úc đọc Truyện, bạn đươc tặng 10 Tinh Hạch
 • Điểm danh mỗi ngày = 1 Tinh Hạch
 • Giới thiệu bạn bè trang coucdoctruyen.com
  • Liên kết giới thiệu của bạn ở đay: https://coucdoctruyen.com/account/points/
  • Giới thiệu bạn truy cập trang Cô Úc độc truyện bằng liên kết giới thiệu của bạn = 1 Tinh Hạch cho mỗi truy cập (50 lần/tháng)
  • Giới thiệu thành viên mới bằng liên kết giới thiệu của bạn = 10 Tinh Hạch
 • Quà tặng kỷ niệm ngày đăng ký = 15 Tinh Hạch
 • Cập nhật ảnh hồ sơ của bạn = 1 Tinh Hạch
 • Cập nhật ảnh bìa của bạn = 1 Tinh Hạch
 • Tìm kiếm Thiên Thạch đả được đặc trong các bộ truyện được đăng trên trang.
  • Trên Thiên Thạch có mã mà bạn có thể dùng để nạp Tinh Hạch.
  • Số Tinh Hạch có thể đổi từ Thiên Thạch không có định trước, có thể là 1 Tinh Hạch, có thể là 25, 50, 100
  • Mổi Thiên Thạch sẻ có giới hạng người nhật được. (giới hạng không định trước – 100, 1000 người)
  • Mổi mã chỉ được dùng 1 lần cho 1 tài khoản.
  • Ví dụ: (bạn phải đăng nhập mới thấy Thiên Thạch)
 • Câu Hỏi Tích Tinh Hạch (trả lời câu hỏi để có Tinh Hạch)
 • Nạp Tinh Hạch ($1 = 100 Tinh Hạch)
  • Tiệm Tinh Hạch
  • Nếu bạn nạp Tinh Hạch ở Tiệm Tinh Hạch, sau khi thanh toán, Tinh Hạch sẻ vô tài khoản của bạn ngay.
  • Một khi đã quy đổi thành Tinh Hạch, trang Cô Úc đọc Truyện sẽ không hoàn lại với bất cứ lý do nào.
  • Bạn tiến hành nạp Tinh Hạch tức là đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và hiểu rõ mọi quy định của trang Cô Úc đọc Truyện.
 • Bình Luận trong truyện
  • đánh giá truyện: 1 Tinh Hạch = 1 Truyện
  • Nhận được 1 Tinh Hạch từ người Thích bình luận của bạn
   • Nếu bạn Thích (cảm ơn) bình luận của người đăng hoặc người đó trả lời câu hỏi của bạn, bạn có thể gừi 1 Tinh Hạch cho chủ bài viết bằng cách bắm vào nút Thích
 • Thu được Sủng Vật bằng cách hoàn thành nhiệm vụ tro mổi Sủng Vật

Cây biến dị

Điểm danh 30 ngày (thưởng 10 Tinh Hạch)

Điểm danh 90 ngày (thưởng 20 Tinh Hạch)

Điểm danh 270 ngày (thưởng 40 Tinh Hạch)

Thú biến dị

Tìm được 7 Thiên Thạch (thưởng 10 Tinh Hạch)

Tìm được 18 Thiên Thạch (thưởng 20 Tinh Hạch)

Tìm được 27 Thiên Thạch (thưởng 30 Tinh Hạch)

Côn trùng biến dị

làm thành viên được 1 năm (thưởng 10 Tinh Hạch)

làm thành viên được 2 năm (thưởng 15 Tinh Hạch)

làm thành viên được 3 năm (thưởng 20 Tinh Hạch)

Chim biến dị

giới thiệu 10 thành viên mới (thưởng 10 Tinh Hạch)

giới thiệu 25 thành viên mới (thưởng 20 Tinh Hạch)

giới thiệu 50 thành viên mới (thưởng 30 Tinh Hạch)

Cây ăn trái biến dị

Nạp 1000 Tinh Hạch từ Tiệm Tinh Hạch (thưởng 10 Tinh Hạch)

Nạp 2000 Tinh Hạch từ Tiệm Tinh Hạch (thưởng 20 Tinh Hạch)

Nạp 3000 Tinh Hạch từ Tiệm Tinh Hạch (thưởng 30 Tinh Hạch)