Không CP

CP là cách viết tắt của từ “Couple” có nghĩa là cặp, đôi. Trong truyện, nhân vật chính không yêu ai, hoặc nếu có yêu thì đến kết cục cũng không thành.

Đề xuất cho bạn

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO

Nhận thông báo khi có truyện mới trên thiết bị của bạn.

Truyện HOT Tháng Này

Mạng Xã Hội / Kênh YouTube

FACEBOOK TWITTER Cô Úc đọc Truyện Cổ Đại    Cô Úc đọc Truyện Hiện Đại