Võng Du

Viết tắt của võng lạc du hí = trò chơi trên internet = Game Online. Các truyện miêu tả song song giữa cuộc sống ảo trên mạng và ngoài đời thực của nhân vật chính.

Đề xuất cho bạn

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO

Nhận thông báo khi có truyện mới trên thiết bị của bạn.

Truyện HOT Tháng Này

Mạng Xã Hội / Kênh YouTube

FACEBOOK TWITTER Cô Úc đọc Truyện Cổ Đại    Cô Úc đọc Truyện Hiện Đại