Xuyên Nhanh

(khoái xuyên/cao tốc xuyên/tống xuyên) Xuyên liên tục tới nhiều thế giới, chết ở thế giới này lại tiếp tục sinh mệnh ở thế giới khác. Nhân vật chính sẽ liên tục xuyên tới nhiều thế giới để làm nhiệm vụ nào đó. Thường gắn với Hệ thống.

Đề xuất cho bạn

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO

Nhận thông báo khi có truyện mới trên thiết bị của bạn.

Truyện HOT Tháng Này

Mạng Xã Hội / Kênh YouTube

FACEBOOK TWITTER Cô Úc đọc Truyện Cổ Đại    Cô Úc đọc Truyện Hiện Đại