Trọng Sinh

(Trùng Sinh) Nhân vật chính tử vong và sống lại vào chính mình ở một thời điểm trong quá khứ. Sống lại ở quá khứ, làm lại từ đầu, thay đổi vận mệnh của mình, để sửa chữa những sai lầm xưa kia, hoặc trả ơn đền oán.

Trang 1 của 9 1 2 9

Truyện Trọng Sinh HOT

Truyện Trọng Sinh Đề Cử